İSTANBUL DEDE-KORKUT ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
“Kitâb-ı Dedem Korkûd ‘alâ Lisân-ı Tâ’ife’-i Oğûzân”Yukarıdaki minyatür, Dede Korkut'u göstermekte olup, İlhanlı Başveziri REŞİDEDDİN'in farsça ünlü cihan tarihi "Câmi'üt-Tevârikh"in, onun sağlığında h.717 (1317) yılında yazımı biten ve şimdi, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi-Hazine Bölümünde 1654 sayıda bulunan minyatürlerle süslü yazmadan (y.246b.) alınmış, Minyatür Ressamı Sayın Mihriban KEREDİN Hanımefendi tarafından aslına uygun olarak aynen yenilenmiştir.

http://www.penguinclassics.co.uk/nf/Browse/BrowseStdPage/0,,267571,00.html
“THE MOST THOROUGH STUDY OF THE GEOGRAPHY OF DEDE KORKUT IS M.FAHRETTİN KIRZIOĞLU’S
DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİ, ISTANBUL 1952”
The Book of Dede Korkut,
Page:23,
(Penguin Classics) [Paperback]
Anonymous (Author),
TRANSLATED, WITH AN INTRODUCTION AND NOTES, BY Geoffrey Lewis
(FIRST PUBLISHED BY PENGUIN BOOKS, 1974), LITERATURE
ISBN 0 14 044.298 7
PENGUIN BOOKS LTD.
HARMONDSWORTH, MIDDLESEX, ENGLAND.

Le Valeur des Oghuznamés (Livres d’Oghuz) de Dede Korkut, une de Nos Légendes nationales comme document historiq


MİLLÎ DESTANLARIMIZDAN DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİ'NİN TARİH BELGESİ BAKIMINDAN DEĞERLERİ
'ARMENYA/YUKARI-ELLER TARİHİ'NİN İÇYÜZÜ', Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU
Yayın Yeri: Belleten, Cilt L, Aralık 1986, Sayı 198 Sayfa 915 - 928
Belleten Dergisi Dört Ayda Bir Yayınlanır
ISSN 0041-4255
Belleten'i indeksleyen uluslararası indeks ve abstraktlar:
America, history and life 0002-7065 1963-
Historical abstracts. Part A. Modern history abstracts 0363-2717 1963 -
Historical abstracts. Part B. Twentieth century abstracts 0363-2725 1963-
MLA International Bibliography 2000-
Turkologischer Anzeiger 0084-0076 1973-
FRANCIS (French Online Database) 1985-
Archaeologische Bibliographie 0341-8308 1982-
*21 Aralık 1984 günü, Türk Tarih Kurumu'nun 1984-1985 Yılı Konferansları dizisinden verilen Konferans metni özetidir. Ankara Radyosu, 28 Temmuz 1985 Pazar günü saat 12:15-12:45 arasında bu Konferansın özetini, Kırzıoğlu'nun sesinden vermiştir.
Bu ürünü "internet'ten indirerek" alırsanız, makale'nin tamamını PDF dokümanı olarak almış olacaksınız. Sayfa 915 - 928
İnternet'ten indirerek pdf 2,807 KB
1.00 (YTL) 0.79 (USD) 0.57 (Euro)
SATIN ALMAK İÇİN:
http://e-magaza.ttk.org.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=76&product_id=2130
TÜRK TARİH KURUMU KİTAP SATIŞ BÜROSU:
Kızılay Sokağı No: 1 Sıhhiye 06100 ANKARA
http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/File/TTK-2010-YayinKatalogu.pdf


DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİ, Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU
ISBN : 975-16-1278-8
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Kültür Merkezi Yayını:212
Basım Yeri, Tarihi : Ankara, 2000
İLESAM : 2000.06.Y.0143-206
Sayfa Sayısı : I.Kitap 138 + II.Kitap 114 = Toplam 252
(+ Y/D çizelgesi:Printing errata correction list)
Satış Yeri:
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KİTAP SATIŞ MAĞAZASI:
Adres : Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE
'DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİ' ADLI ARAŞTIRMA ESERİNİ İNTERNET'TEN SATIN ALMAK İÇİN
http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=87

Kitap kapağındaki minyatür, Dede Korkut'u göstermekte olup, İlhanlı Başveziri REŞİDEDDİN'in farsça ünlü cihan tarihi "Câmi'üt-Tevârikh"in, onun sağlığında h.717
(1317) yılında yazımı biten ve şimdi, İstanbul Topkapısarayı Müzesi Kütüphanesi-Hazine Bölümünde 1654 sayıda bulunan minyatürlerle süslü yazmadan (y.246b.) alınmış, Minyatür Ressamı Sayın Mihriban KEREDİN Hanımefendi tarafından aslına uygun olarak aynen yenilenmiştir.

İkinci Milletlerarası Dede Korkut Kolokyumu [Büyük görünüm için harita üzerine tıklayınız/Click on the map for large view]
Azerbaycan İlimler Akademisi ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat
Enstitüsü tarafından 21-26 Aralık 1998'de Bakû'de düzenlenen
İkinci Milletlerarası Dede Korkut Kolokyumu'nda (İkinci Beynelxalq Dede Qorqud Kollokviumu) Prof.Dr.M.Fahrettin Kırzıoğlu'na
'DEDE KORKUT ADINA PROF.DR.HAMİD ARASLI PLAKETİ' verilmiştir.
Kırzıoğlu'nun en büyük meslekî hizmeti, Dede-Korkut
Oğuznâmeleri'nde geçen: Kızılırmak başları ve Malatya'dan Hazar
Denizi ile Kafkas Dağları'na kadarki coğrafya adlarının "Haritası"nı
ilk defa yapması (1952); Oğuznâmelerin, eski "Urartu"
(eş anlamında Armenya/Yukaru-Eller=Oğuz Elleri) ülkesinde,
M.Ö. 680 yılında başlayan Türkmen/Aşkenaz sayılan Sakalar'ın
yerleşmesiyle, onların Horasan kolundan gelen
Arşaklı/Partlılar'ın (M.Ö.120 - M.Ö.35, M.S.51 - M.S.428)
ve Haleflerinin "Tarih Destanları" oluşunu 50 yılı aşkın bir
zamandan beri türlü deliller ile yayınlarıyla,
Kongre ve Sempozyumlarda isbat edegelmiş olmasıdır.
http://kirzioglu.blogspot.com/

KARS TARİHİ
Kars Tarihi (Taş Çağlarından Osmanlı İmparatorluğuna Değin ve 1534-1921 Yılları Kronolojisi) M. Fahrettin Kırzıoğlu, 1953, 608+f+h S., İstanbul.

DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİ COĞRAFYASI VE BEĞLERİ'NİN TARİHTEKİ KİMLİKLERİ Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU (ISBN:975-95843-3-6)


DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİ COĞRAFYASI VE BEĞLERİ'NİN TARİHTEKİ KİMLİKLERİ Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU,
Yayın Yeri/Research published in ISBN:975-95843-3-6
IV.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (Antalya) 5-6 Kasım 1998,
Bildiriler,
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve
Kazakstan Cazuşılar Odağı Baskarması,
TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ(İLESAM) Yayınları:4,
Bildiriler Dizisi:4,
Baskı Yılı:1999,
Sayfa:231-291
Yayınlayan/Published by:
İLESAM
TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
Adres:İzmir Cad. Nu:33/16 Kat:4 Kızılay/ANKARA
Tel:0312.419 49 38 - 417 52 65
Faks:0312.419 49 39
web:http://www.ilesam.org.tr
e-mail:ilesam@ilesam.org.tr

YUKARI-ELLER/URARTU/ARMENYA'YA HÂKİM OLANLAR (ISBN:975-94000-7-3)

YUKARI-ELLER/URARTU/ARMENYA'YA HÂKİM OLANLAR
Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU
Yayın Yeri/Research published in ISBN:975-94000-7-3
Yayınlayan/Published by:
KOORDINIERUNGSTRAT DER TÜRKISCHEN VEREINE IN
WÜRTTEMBERG,
Basım Yeri ve Tarihi: Ankara,2001
Sayfa:11-90

AYRICA BKZ:
YUKARI-ELLER/URARTU/ARMENYA'YA HÂKİM OLANLAR
Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU
Yayın Yeri/Research published in ISBN:975-7617-13-3
Yayınlayan/Published by:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, Yayın Nu:2
Ankara, 1995
Sayfa:11-76
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Paşaçayırı 36100 KARS

THE RULERS OF
UP-LANDS/URARTU/ARMENIA
Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU
Research published in ISBN:975-7617-13-3
Published by:
RECTORATE OF THE KARS KAFKAS UNIVERSITY,
Publication No:22
Ankara, 1995
Pages:1-60
Rectorate of Kafkas Üniversitesi, Paşaçayırı 36100 KARS

DEDE-KORKUT OĞUZNÂMELERİNE GÖRE: KARS'IN ANI (ARPAÇAYI BOYU) VE KAĞIZMAN KESİMİNDEKİ KAMSARAKAN/
KALBAŞ HANEDANI,
M.Fahrettin KIRZIOĞLU
Yayın Yeri: VII. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 1970, I. Cilt Sayfa 176-230 Bu ürünü "internet'ten indirerek" alırsanız, makale'nin tamamını PDF dokümanı olarak almış olacaksınız.
Sayfa 176-230 İnternetten indirerek pdf 14,070 KB
1.00(YTL) 0.79(USD) 0.57(Euro)
SATIN ALMAK İÇİN:
http://e-magaza.ttk.org.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=88&product_id=2109
TÜRK TARİH KURUMU KİTAP SATIŞ BÜROSU:
Kızılay Sokağı No: 1 Sıhhiye 06100 ANKARA